NABÓR DO PROGRAMU
PAJACYK 
NA WAKACJE 2020
 
INFORMACJA O PROGRAMIE
ETAP I 


Od 10 marca do 5 maja można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2020.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu.

Wniosek o dofinansowanie składa się z dwóch etapów (ETAP I i ETAP II)– brak przejścia jednego z nich, spowoduje brak udziału w dalszej rekrutacji.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową magdalena.jaranowska@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2020 roku.

 

 
  ETAP I 
Regulamin  Polityka Prywatności 

 

Copyright Polska Akcja Humanitarna 2019